40-038 Katowice, ul. Rybnicka 6/2A 2mm@2mm.architektura.com.pl
+48 601 488 225
Obiekty mieszkaniowe

X1

Powierzchnia użytkowa 250 m2.

AUTOR / Marcin Konieczniak
WSPÓŁPRACA / Piotr Jasiński / Janusz Bańkowski