40-038 Katowice, ul. Rybnicka 6/2A 2mm@2mm.architektura.com.pl
+48 601 488 225

Oferta

 
ZAKRES USŁUG

Pomoc przy wyborze terenów inwestycji, analiza uwarunkowań, opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych inwestycji, szczegółowe prace studialne, dokumentacje techniczne wielobranżowe, projekty architektury, konstrukcji, wnętrz oraz projekty branżowe i technologiczne we wszelkich fazach projektowania, inwentaryzacje budowlane, wizualizacje projektów, nadzory na budowie.

CEL

Nadrzędnym celem jest osiągnięcie zadowolenia i satysfakcji przez inwestora dzięki w pełni kompetentnej i profesjonalnej obsłudze staramy się sprostać rozmaitym wyzwaniom. Trafnie rozszyfrowujemy intencje zleceniodawcy i zapoznajemy z możliwościami i trendami we współczesnej architekturze. Ponadto co jest rzadkością, zarażamy swoją pasją architektoniczną, przez co przekonujemy odbiorcę do rozwiązań niekonwencjonalnych, w efekcie dostarczając produkt oryginalny i niepowtarzalny, a przy tym niezwykle funkcjonalny.

PROJEKTOWANIE

Jako projektanci posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania i prowadzenia robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. We współpracy z projektantami w branżach: konstrukcyjnej, instalacyjnej i technologicznej, wykonujemy dokumentacje techniczne wielobranżowe: obiektów mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, w tym także rezydencji, obiektów edukacji, obiektów służby zdrowia, obiektów bankowych, biurowych, użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, technicznych i technologicznych, obiektów handlowych, gastronomicznych i komercyjnych, obiektów sportu i rekreacji, obiektów historycznych i będących pod ochroną służb konserwatorskich, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektów istniejących.