40-038 Katowice, ul. Rybnicka 6/2A 2mm@2mm.architektura.com.pl
+48 601 488 225
Obiekty mieszkaniowe

V1

Rozbudowa domu istniejącego.

Powierzchnia użytkowa przed rozbudową 220 m2.
Powierzchnia użytkowa po rozbudowie 315 m2.

AUTOR / Marcin Konieczniak
WIZUALIZACJE / Piotr Jasiński