40-038 Katowice, ul. Rybnicka 6/2A 2mm@2mm.architektura.com.pl
+48 601 488 225

Muchowiec

Obiekty mieszkaniowe

Muchowiec

Koncepcja funkcjonalno przestrzenna zespołu mieszkaniowego z garażami podziemnymi w Katowice-Muchowiec. 65 ekskluzywnych mieszkań o powierzchni od 100 do 150 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkalna 7 500 m2.

AUTOR / Marcin Konieczniak
WIZUALIZACJE / Piotr Jasiński